Hvorfor mindfulness i virksomheder?

 • Der er 35.000 medarbejdere i danske virksomheder, der er sygemeldt med stress og 430.000 danskere der oplever symptomer på stress hver dag. Stress koster - både menneskeligt og økonomisk. Mindfulness forebygger stress.
 • Undersøgelser viser, at medarbejdere ikke er mentalt til stede i deres arbejdsopgaver 47% af tiden. De har svært ved at fokusere og opmærksomheden vandrer andre steder hen. Manglende fokus påvirker vores præstation, både kvaliteten af den, men også hastigheden hvormed vi bliver færdige. Mindfulness træner evnen til at fokusere.
 • De virksomheder der skaber et miljø med glade og tilfredse medarbejdere, hvor man lytter til hinanden og har gode relationer, er de virksomheder der skaber vækst og hvor nye medarbejdere søger hen. Mindfulness øger de positive følelser i hjernen.
 • I 2020 ligger medarbejderes kreativitet i top 3 over nødvendige færdigheder for at trives i den fjerde industrielle revolution. Mindfulness åbner op for kreativiteten.

Hvem er mindfulness til?

Alle medarbejdere på din arbejdsplads har glæde af mindfulness, fordi når dine medarbejdere bliver mere mindfulde betyder det at:

 • Sælgerne i Salgsafdelingen vil skabe endnu bedre relationer til kunderne, fordi de bliver mere opmærksomme på den enkelte kundes signaler, og de lytter nysgerrigt til, hvad kunden siger, uden at have en løsning klar på forhånd.
 • Medarbejderne i Kundeservice bliver endnu bedre til at fokusere på den opgave de sidder med lige nu, på trods af at afbrydelserne står i kø. De kommer sig også hurtigere ovenpå en stressende telefonsamtale, så den ikke ødelægger resten af dagen.
 • Projektlederne i Udviklingsafdelingen bliver endnu bedre til at opdage når nye og brugbare ideer opstår, og de ser dem uden fortidens filtre. Usikkerheden og de naturlige set-backs, der er i løbet af innovationsprocessen, håndterer de også på en ny og mere konstruktiv måde.
 • De nyudnævnte Afdelingsledere, bliver endnu bedre til at håndtere den uro, som de oplever, inden de "skal på" for at præsentere afdelingens seneste resultater for ledelsen. De bliver også bedre til at håndtere den velmente feedback. 

Alle medarbejderne går gladere på arbejde, og deres ro og balance smitter af på både kollegaer og kunder. Når bølgerne indimellem går højt ved de, at de har deres mindfulnessøvelser at støtte sig op ad, så de hurtigt genfinder ligevægten.

Hvad er mindfulness?

Hvad er mindfulness?

Mindfulness handler om, at du er til stede i nu’et med et åbent og nysgerrigt sind. At du har fuld opmærksomhed på det, du beskæftiger dig med lige nu og her. Det handler eksempelvis om, at du lytter til en kollega uden du samtidig planlægger dit næste møde.

Dine følelser og tanker ignoreres og vurderes ikke i mindfulness, de observeres kun. Dermed bliver det lettere at se, hvad der driver dig, at se dine tankemønstre og at få et billede af, hvordan du reagerer på stress og pres.

Hvordan bliver du så mere mindful? Du gør det samme, som hvis du gerne vil være i fysisk god form, du træner. Når du dyrker mindfulness, så træner du:

 • Din evne til at falde til ro og lade op
 • Din opmærksomhed og koncentrationsevne
 • Din åbenhed og din evne til at lytte
 • Din evne til at regulere dine tanker, følelser, handlinger og vaner

Mindfulnesstræningen består af forskellige øvelser bl.a. meditation, bodyscanning og yoga.

Fordele ved Mindfulness

Vi er allesammen mere eller mindre mindfulde i vores hverdag, men mindfulness kan trænes og så vil du opleve en tilstand hvor du er mere fokuseret og mere til stede. Du får lettere ved at fastholde opmærksomheden på en opgave og i en samtale. Du kan nemmere håndtere og komme dig ovenpå stressende situationer. Du får nemmere ved at se forskellige alternativer når du bruger dit åbne og nysgerrige sind. Du bliver også bedre til at indgå i en positiv relation til andre og ikke mindst til dig selv. 

Med mindfulnesstræning kan du opnå følgende:

 • Øget fokus

 • Mindre stress

 • Større selvindsigt

 • Bedre humør

 • Bedre relationer

 • Øget kreativitet

Hvad viser forskningen?

Hvad viser forskningen?

1) Positive forandringer i hjernen og immunsystemet efter mindfulnesskursus

Jon Kabat-Zinn og hjerneforsker Richard Davidson lavede en undersøgelse af raske medarbejdere i et biotech firma. Medarbejderne deltog i et 8 ugers mindfulnesskursus (MBSR kursus). De fik under forløbet målt deres hjerneaktivitet.

Resultaterne af undersøgelsen viste en markant øgning af aktiviteten i den del af hjernen, som er forbundet med en positiv indstilling. Samtidig blev deltagerne mindre nervøse og bekymrede. Undersøgelsen viste også at deltagerne i MBSR programmet dannede flere antistoffer i forbindelse med den influenzavaccine, som de modtog efter programmets afslutning. Læs mere

2) Hvis du vil være mest muligt lykkelig, så bliv i nu’et

Hardvard forskerne Matthew Killingsworth og Daniel Gilbert ville undersøge, om menneskers tankevandring væk fra nu’et har nogen indflydelse på vores lykkefølelse.  For at lave undersøgelsen, fik de lavet en iPhone App der hedder ”Track Your Happiness”.  App’en kontaktede deltagerne på vilkårlige tidspunkter af døgnet og spurgte dem:

 1. Hvordan har du det lige nu?
 2. Hvad laver du?
 3. Tænker du på noget andet, end det du laver lige nu? (Hvis ja, blev de spurgt om det de tænkte på var behageligt, ubehageligt eller neutralt.)

Resultatet af undersøgelsen viste at:

 • 47% af tiden vandrer vores tanker væk fra det, vi laver lige nu
 • Vi er mindre lykkelige, når vores tanker vandrer, end når vi er i nu’et
 • Når tankerne vandrer, er det oftest ubehagelige ting vi tænker på, og det gør os meget mindre lykkelige. Når vi har neutrale tanker, er vi også væsentlig mindre lykkelige. Selvom vores tanker er behagelige, er vi stadig en smule mindre lykkelige end hvis vores tanker er i nu’et.

Konklusionen er altså at hvis du vil være mest muligt lykkelig, så skal du have fokus på nuet, for ifølge undersøgelsen er et vandrende sind et ulykkeligt sind. Se TED Talk om forsøget, klik her.

Mindfulness i virksomheder – liste over dokumenterede fordele

Dolman & Bond har gennemgået forskning omkring mindfulness i organisationer. I en artikel fra 2011 i The Ashridge Journal opsummerer de følgende dokumenterede effekter ved mindfulness:

 • Færre udgifter i forbindelse med fravær, der skyldes sygdom, skader eller stres
 • Forbedrede kognitive funktioner hos den enkelte – inklusiv forbedret koncentrationsevne, hukommelse, indlæringsevne og kreativitet
 • Forbedret produktivitet og velbehag blandt ansatte
 • Begrænset medarbejder-omsætning og deraf følgende udgifter
 • Forbedret leder/medarbejder forhold og forhold til kunder/interessenter
 • Begrænsede sundhedsforsikringsudgifter for organisationen
 • Et synligt og mere konkret CSR i organisationen
 • Øget jobtilfredshed

Kilde: Mindfulness i Organisationer, Pernille Hippie Brun & Clarissa Corneliussen

 Du kan finde flere eksempler i Implementeringsguiden, se mere her.

Præstetoften 54 - 8330 Beder
Tlf 51 64 96 78